Utbildning i Kommunikologi©

 

Välkommen till 2018 och 2019 års program på Öijared Resort,
Floda utanför Göteborg!

 

Lär dig nyckelfaktorer i kommunikation och förändringsprocesser!

Botaniken har Linnés familjeindelning av växter och matematiken har sitt tal- och symbolsystem. Musiken har ett notsystem som gör det möjligt för musiker världen över att förstå, beskriva och utöva musik på tvärs över tradition och kultur. Inom beteendevetenskap och socialvetenskap har det saknats ett liknande samlat förståelsesystem som fungerar på tvärs av de många olika disciplinerna som finns. Med metadisciplinen Kommunikologi finns det nu ett sådant gemensamt "notsystem" för kommunikation och förändringsprocesser.

Kommunikationens "notsystem", sådant det framställs inom metadisciplinen Kommunikologi, är en sammanfattning till nyckelfaktorer i kommunikation och förändring. Dessa nyckelfaktorer är klassificerade och utgör gemensam förståelse, språk och verktyg för alla som jobbar med människor.

 

Bygg broar för samarbete!

Utbildning i Kommunikologi möjliggör ett precist, flexibelt och effektivt förändrings- och utvecklingsarbete inom och mellan människor. Den tvärdisciplinära metakompetensen© blir ett verktyg för samarbete och "bygger broar" mellan enskilda discipliner, områden, branscher och människor.

Utbildningen ger möjlighet till en användbar och brukbar kompetens i att:

  • Differentiera, utföra och evaluera förändringsarbete i olika sammanhang och nivåer.
  • Upptäcka fenomen och processer som ligger bakom olika begrepp och översätta mellan olika fackspråk.
  • Utföra och bidra till utveckling inom och mellan olika yrkesgrupper och ämnesområden.

 

Målgrupp

I utbildningen är kunskap organiserad och tillgängliggjord för människor både i och utanför akademiska miljöer. Utbildningen kan genomföras av "alla", oavsett bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan genomföras som en grundutbildning, fortbildning eller som vidareutbildning.

 

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen är uppdelad i moduler och varje modul pågår i fem dagar. Det utbildas på tre nivåer som bygger på varandra. Du väljer själv ditt studietempo. Från och med 2018 krävs minst tio moduler för möjlighet till certifiering.

BASIC LEVEL
Modul l - Introduktion av hela materialet och kompetensen, struktur och dynamik. Uppmärksamhet på beteende och beteendeförändring.
Modul ll - Uppmärksamhet på intentioner och kraften med tydliga intentioner.
Modul lll - Uppmärksamhet på ramar och medvetenhet om vilka förutfattade meningar som påverkar oss själva och omgivningen.
Modul lV - En integreringsmodul där vi tränar på det vi lärt under tidigare moduler och introduktion i att ge och ta emot sorterad feedback.

INTERMEDIATE LEVEL
Filter - Uppmärksamhet på disciplinens kärnkompetens är filtrering. Träning på succékriterier och kvalitetskriterier för förändringsarbete.
Pedagogik - Planläggning, genomförande och evaluering av presentation, undervisning och ledarskap på alla systemnivåer.

ADVANCED LEVEL
Produktutveckling - Entreprenörskap, produkt- och programdesign.
Kvalitetssäkring - Kriterier och dimension för kvalitetsutvärdering. (Obligatorisk modul i utbildningsprogrammet från och med 2018)
Samt minst två självvalda moduler. 

 

Pedagogiskt upplägg

För att ge förutsättning till ett effektivt lärande så varieras de pedagogiska aktivitetsramarna under utbildningen. Några exempel är föreläsningar, demonstrationer, filminslag, filtrering (analys), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektion, överföring av kunskap/kompetens.

Programmet är designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling är en kontinuerlig process under utbildningen, såväl som självevaluering under handledning. 

 

Vi erbjuder utbildning på Basic och Intermediate level. Vårt program är kompatibelt med utbildningsprogram på flera orter i Europa, som kvalitetssäkras vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.

Läs mer; kommunikologi.org 

 

 

 

 

Program 2018-2019

Plats;
Öijared Resort, Floda

 

Modul 1
 28 november-2 december 2018
 20-24 februari 2019
 10-14 april 2019
 21-25 augusti 2019
 13-17 november 2019

Modul 2
 22-26 maj 2019
 11-15 december 2019

Modul 3
 17-21 oktober 2018
 27-31 mars 2019
 16-20 oktober 2019

Modul 4
 12-16 december 2018
 26-30 juni 2019

Modul Filter
 20-24
 mars 2019

Modul PED
 
12-16 november 2018
 25-29 september 2019

 

Pris,modul:
6800 kr per modul.
Vid samtidig bokning av två eller fler moduler: 5 900 kr per modul.
Pris per modul är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.

Pris, hotellboende med helpension: 
Del i dubbelrum: 920 kr per person och natt.
Enkelrum: 1 520 kr per natt.
Vid bokning av fler än 1 natt i enkelrum:         1 415 kr per person och natt. 

 

Anmäl dig till

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Utbildare;

Marita Skogum
070-942 34 56

Lena Karlsson 
070-365 85 89

 

Introduktion om utbildningen