Kommunikologi

Kommunikolog, en profession i tiden.

En kommunikolog har en tvärdisciplinär metakompetens© och jobbar med förändrings- och utvecklingsarbete i många branscher och på olika systemnivåer såsom individ, relation, grupp och organisation.

En kommunikolog med en integrerad kompetens har möjlighet att identifiera nyckelfaktorer, analysera och evaluera vad som fungerar och vad som är i balans och vad som som är i obalans. Utifrån det genomföra förändrings- och utvecklingsarbete med stor flexibilitet och precision för att uppnå önskat läge.

 

Definitioner av Kommunikologi ©

  • Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.
  • Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring, när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.

Direkt översatt betyder Kommunikologi, läran om det som är gemensamt.

 

Kommunikologi, en Metadisciplin

Kommunikologi är resultatet av jämförande studier av en mängd olika discipliner; metoder, modeller, teorier, tester, referenser och olika vetenskapliga publikationer. Genom sammanfattning av fackkunskap har nyckelfaktorer inom förändrings- och utvecklingsprocesser identifierats, tydlig- och tillgängliggjorts. 

 

Läs mer om Kommunikologi www.kommunikologi.org