Inspiration

 

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Föreläsningar, seminarium och workshops skräddarsys och anpassas efter behov och önskemål.
Föreläsningarna har alltid ett budskap och ger mottagarna något att inspireras av och reflektera kring.

 

Några förslag som kunder beställt;

 

     
 

DEN HÅLLBARA MEDARBETAREN

Vi lever i en tid och i ett samhälle där tempot och kraven bara ökar. Den psykosociala ohälsan ökar, kraven höjs och ökad effektivitet eftersträvas. Hur få ekvationen att gå ihop?

När den hållbara medarbetaren mår bra, trivs, utvecklas och presterar vinner både organisationen och individen på det. När vi mår bra agerar vi både klokare och snabbare. 

Större utmaningar kräver att varje individ känner ett personligt engagemang, att arbetet är viktigt med meningsfullhet. I en framgångsrik kultur tar individer ansvar för både sin egen och sina kollegors hållbarhet och samtidigt tar de ansvar för att organisationen ska hålla, nå sina mål, och leverera resultat. Resultatet blir lönsamhet, arbetsglädje och kundnöjdhet.

VÄX I DIN LEDARROLL!

"Sunt ledarskap leder till långsiktig effektivitet"
"Led dig själv bäst för att leda andra bra"

För att kunna leda andra så måste du först kunna leda dig själv. Därför är det viktigt med personlig utveckling och att utveckla sitt personliga ledarskap.

Hur många gånger funderar du på vad du vill uppnå; privat och som ledare, vad som driver och motiverar dig och vilka värderingar som styr dig?

För att frigöra energi och effektivitet hos dina medarbetare kommer du få med dig användbara kommunikationsnycklar. Bland annat hur du möter och leder mångfalden av olikheter, hur du lockar fram drivkrafter, ger bekräftelse och delegerar ansvar.

Det är bra mycket enklare när du själv är sorterad och i balans.

 
     
 

VILJANS KRAFT

Hur kan en stark vilja vara ett hinder och hur kan den ge möjligheter?

Utifrån Maritas egna erfarenheter och samlad kompetens får du tips hur du skapar motivation, energi och kraft.

Hur kan du veta att det du gör är det du vill och mår bra av? Är viljan en möjlighet eller kan den vara ett hinder? Hur kan du komma åt din kraft inom dig? Och inte minst vilka värderingar, tro och attityder som styr dig? "Det kommer aldrig att gå". Allt för många har redan bestämt sig för hur det är och hur det kommer bli...
När du gjort dig medveten blir nästa frågeställning, hur kommer du till förändring?

Du kommer dessutom få insikt hur beteenden, intentioner och värderingar samverkar inom och mellan olika system.

TRÄNA SNABBT OCH TRÄNA LÅNGSAMT!

Forskning har visat att regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsan.

Kroppen är gjord för rörelse. Vårt yttre muskellager behöver stimulans för mobilitet och vårt inre muskellager för stabilitet. Bland annat genom olika tempon kommer vi åt de olika delarna. Om vi dessutom lägger fokus på andning och sinnesnärvaro bidrar det till än större påverkan av vårt system. Det bidrar till att hela du kan fungera så optimalt som möjligt och att du får utlopp för dina potentialer.

Denna inspiration passar bäst i form av workshop där det ges möjlighet att få pröva på och uppleva.